O Pontesu

Naziv Pontes dolazi iz latinskog jezika, a znači mostovi. Smatramo da je to metafora koja najbolje opisuje našu ulogu u razvoju osoba s teškoćama. Sebe vidimo kao podršku koja „gradi mostove“ između pojedinca i okoline koja ga okružuje. Osim toga, smatramo da je timski rad ključ uspjeha za savladavanje izazova i prepreka s kojima se pojedinac suočava kroz usvajanje novih vještina i znanja u životu. Cilj je “mostovima” omogućiti pojedincu najbolje moguće ostvarenje u okviru njegovih mogućnosti.

Pontes čini tim stručnjaka koji vrše proces procjene i rehabilitacije djece i mladih s teškoćama u razvoju. Tim se sastoji od logopeda, defektologa, ABA terapeuta i fizioterapeuta/terapeuta senzorne integracije koji posjeduju znanja, iskustva i volju da rade s djecom i mladima te da savjetuju i educiraju roditelje i ostale pojedince uključene u odgoj i razvoj djeteta.

Teškoće u razvoju su široki pojam koji se odnosi na prepreke na koje dijete nailazi u raznim razvojnim područjima. Ona mogu uključivati: komunikaciju, motoriku, jezik, govor, kognitivne spoznaje, senzornu integraciju, vizuo-motoričke sposobnosti, pažnju i koncentraciju, čitanje, pisanje i dr. Navedene teškoće mogu se manifestirati u pojedinaca s različitim stanjima, a neka od njih su: razvojni jezični poremećaj, kašnjenje u jezično – govornom razvoju, poremećaj iz spektra autizma, intelektualne teškoće, mucanje, specifične teškoće učenja, cerebralna paraliza, razni problemi u ponašanju, ADHD, ADD, Down sindrom i ostalo.

Naš tim

Marija Dorić

Logoped

Sonja Koludrović

Defektolog

Žarko Ćurić

Fizioterapeut/Senzorni terapeut/Bobath terapeut

Nilija Poljičak

Medicinska sestra

Ena Sabolić

ABA terapeut