Korisni savjeti

Kada nam se obratiti? Najbolje nam se obratiti ukoliko dijete pokazuje nekih od simptoma usporenog razvoja u sljedećoj dobi:

0-3 mjeseca

Ne reagira na jake zvukove

3-9 mjeseci

Izostaje reakcija na poznati glas
Nakon 6 mjeseci ne imitira glasove odraslih
Ne pokazuje zanimanje za zvučne igračke
Ne smije se glasno

9-15 mjeseci

Ne brblja ili je brbljanje siromašno
Ne odaziva se na svoje ime
Ne prepoznaje raspoloženje u glasu odraslih
Ne javlja se prva riječ sa značenjem
Nema kontakta očima sa sugovornikom

15-18 mjeseci

Ne razumije i ne govori “pa-pa” i “ne”
Ne razumije geste i ne koristi ih
Ne govori najmanje 5 riječi
Ne razumije jednostavne upute i jednostavna pitanja

18 mjeseci-2 godine

Ne slijedi i ne razumije jednostavne upute poput “dođi”, “odnesi”
Ne kombinira dvije riječi u rečenicu
Ne imitira riječi i radnje odraslih

2-3 godine

Ne odgovara na jednostavna pitanja i ne postavlja pitanja
Govor je nerazumljiv ukućanima, a posebno nepoznatim osobama
Ne koristi jednostavne rečenice
Ne voli slušati priče, pjesmice

3-4 godine

Rječnik je siromašan
Ne izgovara većinu glasova
Okolina ga ne razumije
Ne razumije dvostruke i trostruke naloge
Nema interakcije s drugom djecom

4-5 godina

Ima mali fond riječi
Jednostavne rečenice
Česte gramatičke greške
Izostavlja glasove
Ne razumije značenje riječi
Ne poznaje boje
Ne razumije ni ne koristi prostorne prijedloge (u, na, ispod, iza, ispred)
Siromašna interakcija s okolinom

5-6 godina

Prisutne pogreške u izgovoru
Prisutne gramatičke pogreške
Teškoće u razumijevanju i upotrebi pojedinih kategorija riječi (npr. prijedloga), riječi sa suprotnim značenjem
Ne zna pjesmice, priče
Ne sjeća se važnih događaja i ne može ih ispričati

6-7 godina

Rječnik je siromašan
Rečenica je jednostavnije strukture
Ne razumije apstraktne pojmove
Ne razlikuje slova i brojke
Nije razvijena fonološka svjesnost
Teško pamti