Kako donirati

Pontes Split neprofitna je, nevladina i nestranačka udruga osnovana s ciljem promicanja i unapređenja kvalitete života i življenja djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.. Kako bi uspješno funkcionirala kao udruga, rad Pontes Splita financira se iz članarina, donacija i projekata.

Vizija udruge je inkluzivnije i poticajnije društvo za integraciju djece s teškoćama u razvoju – društvo jednakih mogućnosti.

Kroz provedbu individualnih rehabilitacijskih vježbi, izradu individualnih edukacijskih planova, savjetovanja roditelja i edukaciju roditelja i stručnjaka, naša je misija pridonijeti ostvarivanju prava na dostojanstven život djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Ako dijelite našu viziju i želite podržati aktivnosti Pontes Splita i pridonijeti kvaliteti našeg rada, to možete učiniti putem donacija.

Sva darovana sredstva bit će namjenski utrošena u skladu sa Statutom Pontes Splita za provedbu aktivnosti određenog projekta ili programa i/ili za administrativne troškove (uključujući i troškove plaća, naknada, režijske, uredske i druge redovne i izvanredne troškove poslovanja), a mi ćemo Vas po potrebi informirati o načinu korištenja darovanih sredstava.

Jamčimo da ćemo čuvati Vašu privatnost. Prikupljat ćemo samo nužne podatke o donatorima uz davanje otvorene mogućnosti izbora o upotrebi Vaših podataka, uključujući mogućnost odluke želite li ukloniti Vaše ime s popisa donatora te lista koje se koriste za prikupljanje donacija.

Pod izrazom „donacija“ podrazumijevaju se novčana ili sredstva u naravi (zgrade, stvari, vrijednosne papire, robu, materijal, potraživanja i dr.). Vrijednost donacije nije ograničena. Na novčane donacije, porez na dodanu vrijednost se ne obračunava.

Podaci za uplatu novčanih donacija:

Udruga za rehabilitaciju i procjenu djece s teškoćama u razvoju Pontes Split

Pazdigradska 44, 21000 Split

IBAN: HR1923900011101087754

OIB: 05874799653